Ликовна секција

У ликовној секцији учествују ученици који показују додатно интересовање за ову област. Кроз ову секцију ученици развијају стваралачко мишљење, креативност и способност коришћења различитих ликовних техника. У избору садржаја рада полази се од интересовања ученика, а током рада у пуној мери се уважава њихова индивидуалност.

Уторак, 14.40 – 15.10

Милица Војводић

Фото секција

Фотографска секција подстиче ученике на уметничко стварање фотографије и упућује их у технике израде фотографија, развија креативност приликом фотографисања и оспособљава их за анализу различитих врста фотографија. Ученици развијају љубав и интересовање према фотографији и фотографисању, као и маштовитост.

Уторак, 15.15 – 15.45

Драмска секција на енглеском језику

Ученици похађају драмску секцију на енглеском језику и активно спремају комад који ће извести на поменутом страном језику. Активности у раду драмске секције могу се поделити на два дела. Прва активност је школа глуме, а друга - припрема конкретног дела за сценско извођење.

Понедељак 13.15-14.00

Лела Томин

Драмска секција на српском језику

Драмска секција окупља ученике виших разреда (од петог до осмог) који показују интересовање и таленат за глуму, али пре свега креативност, вољу и жељу да се опробају у сценском изражавању, те да свој таленат представе другима. Наставници српског језика и књижевности задужени су за рад драмске секције, што подразумева увођење ученика у слободно сценско изражавање, пружање помоћи у извођењу самосталних драмских задатака и припремање за извођење представа. Драмска секција учествује у културним активностима унутар школе (Савин дан, Дан школе), али и на многобројним културним манифестацијама изван ње (Фестивал уличних свирача, Новосадске дечје Зимзарије, Сајам књига).

Среда (15.55-16.25 и 16.30-17.00)

Музичка секција - Хор

Музика је универзални језик човечанства. На музичкој секцији стварамо љубитеље музике и проширујемо знање научено на часовима редовне наставе Музичке културе. Приликом извођења музике негујемо тимски дух, стварамо музички укус и развијамо свест о квалитетним музичким садржајима.

Петак, 15.15 – 15.45

Милица Митровић

Креативци

У оквиру секције „Креативци“, ученици имају могућност да изразе креативне и стваралачке потенцијале, да развијају машту и истрајност током осмишљавања и реализовања својих идеја. Сваки час је нова авантура у којој тренирамо своју машту, вежбамо своје прстиће и изненађујемо се колика се креативност крије у нама.

Петак, 12.25 -13.10

Марија Вермезовић

Језик

Вијуге

Здрав живот