Проширен Национални план и програм

У Приватној основној школи "Мирослав Мика Антић", уз пуно уважавање обавезног дела наставног плана и програма, који је прописан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ученицима нудимо образовање по проширеном плану и програму.

С обзиром да савремено друштво намеће нове и другачије образовне потребе, добро организованим и разноврсним образовно – васпитним радом ефикасно одговарамо на њих и код ученика развијамо компетенције које им омогућавају успешно даље школовање, како у земљи тако и у иностранству, као и функционисање у свакодневном животу.

Свесни позитивног утицаја који рани почетак учења страних језика има на успешност њиховог усвајања, односно примене, посебну пажњу смо посветили учењу страних језика, нарочито развијању конверзацијских вештина.

  • Ученици наше школе уместо 2 часа енглеског језика на недељном нивоу, колико је прописано државним наставним планом, имају могућност да уче енглески језик 4 часа недељно.
  • Обезбедили смо могућност учења и другог страног језика од првог разред, као факултативног наставног предмета, 2 пута недељно.

Листу изборних наставних предмета у првом циклусу проширили смо новим и додатним наставним предметима: Игром до знања, Препознајем, учим, истражујем, Забавна граматика, Путујемо кроз енглески језик. Настава ових предмета се реализује на енглеском језику, па њиховим избором ученици имају и 5. час недељно на енглеском језику.