Ликовна секција

У ликовној секцији учествују ученици који показују додатно интересовање за ову област. Кроз ову секцију ученици развијају стваралачко мишљење, креативност и способност коришћења различитих ликовних техника. У избору садржаја рада полази се од интересовања ученика, а током рада у пуној мери се уважава њихова индивидуалност.

Уторак, 14.40 – 15.10

Милица Војводић

Фото секција

Фото секција има за циљ развијање креативних и практичних способности које се стичу постепеним овладавaњем основним техничким аспекатима фотографије. Користећи ово знање, ученици се оспособљавају да реализују креативне идеје технички коректним фотографским сликама.

Уторак, 15.15 – 15.45

Драмска секција на енглеском језику

Ученици похађају драмску секцију на енглеском језику и активно спремају комад који ће извести на поменутом страном језику. Активности у раду драмске секције могу се поделити на два дела. Прва активност је школа глуме, а друга - припрема конкретног дела за сценско извођење.

Понедељак 13.15-14.00

Лела Томин

Драмска секција на српском језику

Драмска секција функционише као ваннаставна активност, чији се рад одвија у слободном времену ученика. Драмска секција окупља ученике виших разреда (од петог до осмог) који показују интересовање и таленат за глуму и сценско изражавање. Наставница српског језика, задужена за рад Драмске секције, уводи ученике у спонтано сценско изражавање, оспособљава их за извођење самосталних драмских задатака и припрема за извођење представа. Секција учествује у многобројним културним активностима (Савин дан, Дан школе), као и на културним манифестацијама изван школе (Фестивал уличних свирача, Новосадске дечје Зимзарије, Сајам књига).

Среда (15.55-16.25 и 16.30-17.00)

Музичка секција - Хор

Циљ и идеја ове секције је развијање љубави према музици, проширивање и примена наученог у оквиру редовних часова Музичке културе, као и стицање опште културе из ове уметничке области. У оквиру секције обрађујемо песме по слуху и из нотног текста, певамо двогласне композиције (канони, једноставни двогласи), свирамо на Орфовим инструментима, слушамо вокално инструменталне композиције, самостално креирамо ритмичке и музичке пратње на задате текстове песама, правимо инструменте...

Петак, 15.15 – 15.45

Милица Митровић

Креативци

У оквиру секције Креативци, ученици имају могућност да изразе кретивне и стваралачке потенцијале, да развијају машту и истрајност током осмишљавања и реализовања својих идеја.

Петак, 12.25 -13.10

Марија Вермезовић

Језик

Вијуге

 • Шах

  У оквиру шаховске секције деца уче основе шаха....

 • Рачунарска секција

  Ученици упознају рачунар као образовно...

 • Учим да учим

  Секција Учим да учим је намењена ученицима...

 • Мозгалице

  У оквиру ове секције ученици се оспособљавају...

Здрав живот