Еколошка секција

На часовима " Еколошке секције " ученици развијају еколошку свест о угрожености и потреби очувања природе. Кроз заједничке акције развијају љубав и одговорност према природи, али и дају добар пример другима како се треба борити за све што нам природа пружа.

Чувари природе

" Микини чувари природе " обрађујући разне еколошке теме и кроз различите акције, развијају љубав према природи и уче начине на које природу могу сачувати како за њих тако и за све будуће генерације.

Уметност

Језик

Вијуге

Здрав живот