Секција времеплов

На часовима секције " Времеплов " млађи основци се упознају са променама које се дешавају свуда око нас у нашем окружењу. Током рада користе се креативне и савремене методе, а у избору садржаја рада полази се од узраста и интересовања ученика. Циљ секције је да кроз забаван начин деца усвоје нова знања и нове вештине.

Пчелице

" Пчелице " су осмишљене тако да се на сваком часу испрати по један важан датум који се обележава код нас и у свету, на светском и међународном нивоу и који се подудара са датумом одржавања секције. Уз стицање знања о битним данима, ученици сe едукују да гаје врлине и одговорност како према другима и себи, тако и према свом окружењу. Такође, усмеравају се ка стварању свести о очувању и заштити природних и друштвених богатстава наше планете. Заједничком сарадњом развијају се племените особине, вештине и знања. Радом на часовима секције ђаци долазе до оригиналних и креативних решења, употребом маште, уникатних идеја и кооперативности.

Путујемо око света

У оквиру секције "Путујемо око света" стичемо осећај за поштовање и прихватање другачијих културних и животних образаца. Упознајући различите државе и њихове културе, проширујемо знања о свету који нас окружује. Жеља за истраживањем је наш покретач и универзални пасош помоћу ког пролазимо све границе.

Уметност

Језик

Вијуге

Здрав живот