Марија ВермезовићНаставник разредне наставе

Дипломирала на Учитељском факултету у Ужицу 2007. године. У Приватној основној школи „Мирослав Мика Антић“ ради од септембра 2015. године.

У свом раду води рачуна о потребама својих ученика, прилагођавајући методе и облике рада њиховим способностима.

Кроз секцију „Креативци“ подстиче децу да изражавају своје креативно стваралачке потенцијале, испробавајући нове технике и користећи различите материјале. Залаже се да деца из школе понесу знање и добро васпитање.

Секције

Секција Распоред Отворена за
Креативци Петак, 12.25 -13.10 Ученике школе
Уторак, 13.30 – 14.00 Ученике школе

Наш тим