Микина школа предузетништва

Полазници „Микине школе предузетништва“ развијају креативне вештине, раде на стимулацији идеја, ослобађању мишљења и буђењу покретачког духа и упорности. Кроз различите игре упознају се са појмом и радом берзе, као и трговањем на истој, проширују видике, посећују најбоље компаније у окружењу, а све са циљем да се код ученика освести шта реалан бизнис јесте, који су изазови пред њима, али и које се награде крију за оне који су успешни.

Рукотворци

Циљ и сама идеја секције „Рукотворци“ произилази из љубави према уметности. Намењена је млађим ученицима. Похађањем ове секције ученицима се пружа могућност да изразе своје креативне способности, машту и потребу за стваралаштвом. Секција „Рукотворци“ код ученика буди интересовање за новим сазнањима из разних области: сликарство, екологија, занатство, биљни и животињски свет. Подељена је на тематске целине. Свака тема је праћена презентацијом и упутством за рад.

Уметност

Језик

Вијуге

Здрав живот