Истраживачи

Секција „Истраживачи“ има за циљ да у данашњици, уместо игре која је углавном везана за рачунаре, подстакне децу да се забаве на другачији, практичан начин, користећи и ум и тело истовремено. На овој секцији ученици помоћу једноставних огледа повезују ствари из свакодневног живота које ће моћи да примењују у будућности. На овај начин развија се креативност, проширују се знања и вештине и буди мотивација за истраживањем.

Математичка секција

„Математичка секција“ намењена је свим ученицима који воле математику и желе да се опробају у решавању напредних и занимљивих задатака, да се упознају са радом у различитим математичким софтверима (GeoGebra, Microsoft Mathematics, Photomath), као и да виде примену математике кроз практичне примере из свакодневног живота. Такође, на секцији се игра шах, ученици се упознају са важним аспектима игре и решавају се интересантне шаховске загонетке.

Информатичка секција

Док деца одрастају у све више дигиталном свету, важно је да их научимо како да безбедно, одговорно и сврсисходно користе све оно што им тај свет нуди. На информатичкој секцији, кроз садржаје и програме који су прилагођени узрасту ученика, истражујемо, стварамо, дизајнирамо, откривамо нове таленте. Стичемо вештине о употреби апликационих софтвера у свакодневним, наставним, ваннаставним и слободним активностима. Ко зна? Можда се међу нама налазе будуће архитекте, дизајнери, програмери. Откријмо заједно.

Лабораторијски отисак

Секција "Лабораторијски отисак" осмишљена је за рођене истраживаче и оне који то желе постати. Свако дете, мали истраживач, учи, осваја, мења и оставља отисак вредан за будућност. Идеја и циљ секције су да ученици науче и скривено открију, кроз различите врсте хемијских и физичких огледа, помоћу којих се развијају мануелне и моторичке способности.

Уметност

Језик

Здрав живот