Шах

У оквиру шаховске секције деца уче основе шаха. Кроз игру и дружење, деца усвајају знање у области шах, a самим тим развијају меморију, стрпљење и унапређују логичко размишљање.

Среда, 15.15 – 16.00 Петак, 14.40 – 15.25

Вук Рељин

Рачунарска секција

Ученици упознају рачунар као образовно средство. Развијају моторичке способности уз коришћење материјала, прибора, алата и рачунара. Развијају креативност, логичко мишљење и способности комбиновања, као и конструкторске вештине. Ученици на занимљив начин уче да користе образовне програме, једноставне програме за цртање, писање, рачунање и одговарајуће алате.

Понедељак 14.40 – 15.10

Дејана Ћелбабин

Учим да учим

Секција Учим да учим је намењена ученицима другог циклуса који желе да овладају новијим техникама учења који су засновани на НТЦ програму. Основу НТЦ система учења представљају савремена научна открића из области неуронауке и педагогије са циљем развоја креативности и функционалног знања деце.

Петак, 13.15-14.00

Тијана Шовљански

Мозгалице

У оквиру ове секције ученици се оспособљавају да самостално решавају ребусе, укрштене речи и логичке проблеме, а исто тако и да их сами стварају, што подстицајно делује на развој мишљења, концентрације, радозналости и креативности.

Уторак, 13.30 – 14.00

Марија Вермезовић

Уметност

Језик

Здрав живот