НТЦ систем учења

Полазећи од потенцијала ученика и њихове безграничне радозналости, верујемо да је свако дете у могућности да усвоји изузетно велики број различитих садржаја и унапреди процес мишљења, а да остваривање те могућности, пре свега, зависи од начина рада са њима.

У нашој школи смо створили стимулативну средину за развој потенцијала сваког ученика, при чему је велики акценат на њиховом оспособљавању да самостално примењују развијене способности и вештине, као и стечена знања, у свим животним ситуацијама. Приликом планирања образовно – васпитног рада са ученицима, високо едуковани наставници полазе од резултата савремених истраживања из области психологије и педагогије, бирајући оне методе рада које показују најбоље резултате у пракси, а у складу су и са индивидуалним когнитивним стилом који поседује свако дете, као што су менталне мапе, сликовни приказ текста, загонетна питања, скривене речи у реченици, нелогичне приче, полигони.

Кроз досадашњу праксу, НТЦ систем учења се показао као најефикаснији и то из више разлога:

  • Деца немају отпор према учењу, већ му се радују и доживљавају га као изазов;
  • Подстицајно делује на развој мозга, односно коришћење свих његових могућности;
  • Деца уче да мисле, траже решења проблема, повезују знања;
  • Резултати који се постижу су трајни и деца их користе у свим новим ситуацијама.

На основу процене начина примене НТЦ система учења у нашој школи и резултата које смо помоћу њега постигли у образовно – васпитном раду са ученицима, прва смо школа у Новом Саду, која поседује НТЦ лиценцу, као потврду квалитета рада.

Континуирана сарадња са Ранком Рајовићем и осталим члановима НТЦ тима доприноси сталном унапређењу примене НТЦ система у нашој школи, а самим тим и резултата које деца постижу у свом целокупном развоју.