20. новембар 2017.

Светски дан детета


Светски дан детета проглашен је 20. новембра 1954. у Генералној скупштини Уједињених нација, а пет година касније усвојена је и Декларација о правима детета. Генерална скупштина УН усвојила је 20. новембра 1989. године Конвенцију о правима детета, први међународни документ у области људских права који се посебно бави децом.

Конвенцију су ратификовале 193 државе, а њени основни принципи су право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију као и право на недискриминацију.