23. децембар 2017.

Избор школе и будућег занимања

Избор средње школе и будућег занимања није једноставна одлука, али да бисмо били сигурни да смо направили најбољи избор, потребно је прећи неколико корака пре доношења коначне одлуке:

1. Склоности и интересовања: кроз различите видове тестирања, разговоре са ученицима и родитељима, анализом њихових резултата у наставним и ваннаставним активностима могу се открити склоности и интересовања.

2. Способности: с обзиром да сваки човек поседује више, а не само једну способност, важно је идентификовати које су способности код ученика најизраженије. До тога такође можемо доћи тестиранем и анализом ученичких постигнућа.

3. Захтеви занимања и његова перспектива: ученици треба да имају свест о томе које су способности, особине, знања и вештине потребне за бављење појединим занимањима, као и како изгледа радни дан особе која се бави одређеним занимањем. Такође, треба узети у обзир колика је потреба за неким занимања у погледу запослења или колико су неке средње школе добра припрема за факултет.

4. Алтернативна занимања/школе: увек је добро имати и неке „резервну“ варијанту, јер нам то проширује могућности. Ако показујемо склоности према некој области, али не успемо да се упишемо на жељени смер, увек се можемо определити за неки смер који му је сродан и који ће нам омогућити да се бавимо са сличним занимањем (нпр. медицински техничар – педијатријски техничар)

5. Информисање о школама: ученици који су прешли претходне корака треба да се информишу о школама које ће бити у складу са њиховим интересовањима и способностима и које ће им омогућити припрему за бављење жељеним занимањем. Потребно је информисати се о томе која подручја рада и смерови постоје у школи, колико ученика примају, какав је наставни план (који наставни предмети се проучавају), са колико бодова су се ученици уписивали претходних година, како је организован радни дан у школи...

6. Припрема за упис у средњу школу: са довољним бројем бодова на основу општег успех и резултата на завршном испиту сваки ученик може да упише школу коју жели. Зато је веома важно редовно учити и залагати за што бољи успех и на време почети са припремом за полагање завршног испита.