Тијана ШовљанскиНаставник математике

Тијана Шовљански је звање дипломирани професор математике стекла на Природно-математичком факултету у Новом Саду. У жељи за даљим усавршавањем уписала је мастер студијски програм на енглеском језику Аpplied mathematics – Data science, module: High performance computing.

Од 2014. године је запослена у Основној школи „Мирослав Мика Антић“.
У свом раду ученицима настоји да пренесе не само знање, већ и љубав према математици. Наставне материјале, методе и темпо рада прилагођава различитим образовним потребама и могућностима ученика. Подстиче ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака, изводе закључке и повезују знања. Подржава ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења.

Оснивач је секције Учим да учим, у оквиру које примењује стечена знања са семинара НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања. Ужива у извођењу кућних огледа са децом, као и у решавању различитих мозгалица.

Електронски портфолио: tijanasovljanski.weebly.com

Секције

Секција Распоред Отворена за
Петак, 13.15-14.00 Ученике школе

Наш тим