Дејана ЋелбабинНаставник разредне наставе

Основне студије завршила је на Педагошком факултету у Сомбору 2010. године. Мастер студије завршила је на истом факултету 2011. године, смер: методика математике. Од 2011. године ради у државним школама, а од 2014. године своју енергију и идеје дели са тимом Приватне основне школе „Мирослав Мика Антић“. Лиценцу за рад поседује од 2012. године, а семинар , као обуку за реализацију часова грађанског васпитања, од 2013. године.

Посматрајући своје ученике као бића жељна нових сазнања али и игре, у свом раду примењује најразличитије методе и прилагођава их способностима и темпераменту својих ученика. У свом раду тежи ка томе да код деце развије креативно и функционално мишљење, као и храброст да слободно изразе своје ставове. Поштујући методе Марије Монтесори, у слободно време, кроз игру и забаву, са децом учи практичне вештине које ће им у даљем животу помоћи да постану самостални и вредни људи пуни самопоуздања.

У нашој школи, од 2014. до 2016. године, водила је еколошку секцију „ЗУММА“, а од 2016. године, заједно са својим ученицима, изучава примену рачунара у настави у оквиру информатичке секције. Такође, гаји интересовања за изучавање и учење знаковног језика, те за различите прилике, са ученицима школе, спрема део програма на знаковном језику.

Труди се да своје ученике, осим школског градива, научи да цене добре људске особине и да негују здраве међуљудске односе, да поштују друге и очекују поштовање и да прихватају све различитости са настојањем да нас оне још више вежу а не да нас удаљавају.

Електронски портфолио: http://dejanacelbabin.weebly.com/

Секције

Секција Распоред Отворена за
Понедељак 14.40 – 15.10 Ученике школе

Наш тим