Душан Куљанчићнаставник историје

Дипломирао на Филозофском факултету одсек за историју у Новом Саду. Ради у: Средњој машинској школи, ОШ „ Иван Гундулић“ , у школи за основно образовање одраслих особа „ Свети Сава“ и приватној ОШ „Мирослав Мика Антић“.

Мото професора Куљанчића је „Неће нам помоћи дигитална писменост ако нашу децу не научимо да читају са разумевањем“.

Као наставник историје, труди се да максимално искористи могућности које пружа историја као свестрана друштвена наука за:

• подстицање интересовања и радозналости ученика, за изучавање прошлости људског друштва од најстаријих времена до данас
• да изучавањем историје развијем код ученика критичко мишљење и свест да су све цивилизације повезане и да се познавањем истих може много урадити на развоју сопствене државе и нације
• да знају које се државе и народи налазе у ближем и даљем окружењу Србије и какво је њихово место и улога у савременом свету а самим тим какав утицај имају на Србију и наш живот
• да знају каква је улога Србије и Срба у савременој историји и какво је наше место у свету
• да развију позитиван однос према различитим народима, културама, религијама и начину живота суседних народа
• да уче историју због себе и своје опште културе а не због других
• да стекну трајну жељу и потребу за образовањем

Наш тим