СуанПан

Први пут у једној основној школи у Новом Саду СуанПан развојни програм доступан је свим ученицима. Програм је реализован у сарадњи са Центром за образовање"Кефало", лиценцираним за СуанПан менталну аритметику од стране Центра ПроМенс.

СуанПан ментална аритметика је образовно-развојни програм којим се трајно унапређују интелектуалне способности код деце између 5 и 14 година. Деца уче да изводе основне математичке операције (сабирање и одузимање, на основном курсу, и множење и дељење на напредном курсу) на абакусу користећи обе руке истовремено, чиме се подстиче истовремени рад леве и десне мождане хемисфере. На тај начин се стварају везе у мозгу, нервне синапсе, које остају за цео живот, а на њихов развој могуће је утицати само до навршене 14. године живота. Такође се постиже уравнотежен развој мозга, те једна његова хемисфера не бива знатно доминантнија у односу на другу, па су полазници курсева много бољи у свему што раде, и у учењу, спортским активностима, па чак и у игри.

Деца која заврше курс СуанПан менталне аритметике трајно појачавају своју пажњу, концентрацију, меморију, а стичу и способност дуалне пажње, па су тако у могућности да пођеднако квалитетно обаваљају више различитих радњи истовремено (на пример успешно истовремено рачунају мисаоним путем и певају, играју, цртају, свирају, па чак и читају или глуме...).

Курсеве држе дипломирани професори разредне и предметне наставе са вишегодишњим искуством у настави и лиценцом предавача СуанПан менталне аритметике. Часови се одржавају једном недељно у трајању од два сата и десте минута, укључујући и две паузе. Активности на часу се динамично смењују (рад на абакусу, флеш картици, ментално рачунање, тестови пажње, аудио вежбе) те су часови изузетно занимљиви деци и не представљају им оптерећење. Сваки час се завршава драмом на часу када се деца играју давно заборављених игара кроз које вежбају своје интелектуалне способности, моторику, памћење, пажњу, концентрацију, развијају креативност, а уједно се и уче функционисању у тиму, толеранцији, сарадњи и да је све лакше кад нас је више.

Због свега тога што прођу, науче, ураде, успеју током осам месеци курса, деца стичу огромно самопоуздање и унапређују своје социјалне вештине лако се уклапајући у свако друштво. Уз све то, сложене рачунске операције попут 6936-1326=? израчунавају за 3 до 5 секунди без употребе дигитрона – постају мали генијалци!