Монтесори метода

Монтесори методу утемељила је Марија Монтесори, научница, доктор и педагог, која је цео живот посветила истраживању значаја раног развоја у формирању човека.

Неопходност да физички и ментални развој чине целину је главна карактеристика меонтесори методе, до чега је дошла др Монтесори проучавајући функционисање мозга, што су савремена научна истраживања потврдила.

Постоје монтесори програми за различите узрасте. Засновани су на идеји о развоју детета у периодима, коју је развила др Монтесори на основу посматрања деце. Програми се заснивају на шватању да су у сваком периоду деца способна да развију одређене вештине и стекну одређена знања.

У нашој школи учитељице примењују поједине наставне јединице другог периода, са децом узраста до петог разреда. У овом периоду, од 6. до 12. године, деца треба да стекну менталну самосталност ("Помози ми да размишљам сам").

По монтесори програму сваки период развоја има за циљ стицање самосталности у одређеном подручју. Сврха примењивања методе је развој појединца усмерен на формирање функционалне личности.