Дневни распоред

Ученици похађају целодневну наставу која се реализује у периоду од 7:30 до 17 часова. Након редовне наставе, полазници наше школе, уз менторски рад разредних и предметних професора, израђују домаће задатаке и усвајању наставно градиво. Боравак у школи подразумева и четири оброка дневно као и целодневни надзор стручног кадра.

Сатница школског дана – дневни распоред

Од До Активност
07:30 08:00 Доручак
08:00 08:45 1. час – редовна настава
08:50 09:35 2. час – редовна настава
09:35 09:45 Одмор (10 минута)
09:45 10:30 3. час – редовна настава
10:35 11:20 4. час – редовна настава
11:20 11:35 Одмор и ужина (15 минута)
11:35 12:20 5. час – редовна настава
12:25 13:10 6. час – редовна настава
13:15 14:00 7. час – редовна настава
14:00 14:40 Одмор и ручак (40 минута)
14:40 15:10 1. Остали облици образовно-васпитног рада (радионице, секције, допунска, додатна и припремна настава, посете) и израда домаћих задатака
15:15 15:45 2. Остали облици образовно-васпитног рада (радионице, секције, допунска, додатна и припремна настава, посете)и израда домаћих задатака
15:45 15:55 Одмор и ужина (10 минута)
15:55 16:25 3. Остали облици образовно-васпитног рада (радионице, секције, допунска, додатна и припремна настава, посете) и израда домаћих задатака
16:30 17:00 4. Остали облици образовно-васпитног рада (радионице, секције, допунска, додатна и припремна настава, посете) и израда домаћих задатака


Сатница школског дана – дневни распоред

Од До Активност
07:30 08:00 Доручак
08:00 08:45 1. час – редовна настава
08:50 09:35 2. час – редовна настава
09:35 09:45 Одмор (10 минута)
09:45 10:30 3. час – редовна настава
10:35 11:20 4. час – редовна настава
11:20 11:35 Одмор и ужина (15 минута)
11:35 12:20 5. час – редовна настава
12:25 13:10 6. час – редовна настава
13:15 14:00 7. час – редовна настава
14:00 14:40 Одмор и ручак (40 минута)
14:40 15:10 1. Остали облици образовно-васпитног рада (радионице, секције, допунска, додатна и припремна настава, посете) и израда домаћих задатака
15:15 15:45 2. Остали облици образовно-васпитног рада (радионице, секције, допунска, додатна и припремна настава, посете)и израда домаћих задатака
15:45 15:55 Одмор и ужина (10 минута)
15:55 16:25 3. Остали облици образовно-васпитног рада (радионице, секције, допунска, додатна и припремна настава, посете) и израда домаћих задатака
16:30 17:00 4. Остали облици образовно-васпитног рада (радионице, секције, допунска, додатна и припремна настава, посете) и израда домаћих задатака