29. септембар 2017.

Зашто је важно партнерство родитеља и наставника


Када је реч о сарадњи наставника и родитеља, свако од њих има своје виђење како би желели да тај однос, односно комуникација – изгледа. То виђење некада уме да се веома разликује.

Пожељно са становишта родитеља:

• Наставник започиње разговор са оним што је добро, а не са оним што је лоше.
• Уместо да наводи шта ученик не би требло да ради, пожељно је навести шта он треба да уради.
• Наставник би требло да каже шта и како се ради у школи, а не шта и како би требало радити код куће.
• Наставник не би требло да одустаје од ученика, већ да заједно са родитељима направи заједнички план.
• У сваком тренутку се поштује дискретност приликом размене информација и решавања проблема.

Пожељно са становишта наставника:

• Уместо да говоре наставнику шта би требало да ради, боље је да родитељи опишу шта се дешава код куће.
• Уместо одбијања сарадње, пружити помоћ при решавању проблема.
• Испуњавати договорено.
• Боље је разговор започети истицањем потреба детета, него пребацивањем кривице на наставнике.
• Не прикривати информације, већ истаћи оно што је важно.

Уопше не изгледа тешко испоштовати другу страну и на тај начин учинити однос између наставника и родитеља истински партнерским.

Ипак смо сви ми на истој страни – на страни ученика!