22. септембар 2017.

Развијање емпатије код деце

Емпатија je способност разумевања осећања других људи и одговарајући начин реаговања на њих. Без развијене емпатије незамислив је здрав емоционални и морални развој особе.

Иако је један део особина личности условљен генетским фактором, емпатија припада оним особинама које се развијају превасходно под утицајем васпитања, а њен развој почиње око треће године.

Деца која имају развијену емпатију имају више пријатељских веза, успешнија су и задовољнија у социјалним ситауцијама, толерантнија су, док деца која нису развила емпатију израстају у неосетљиве одрасле особе и тешко успостављају квалитетне везе са другима.

Како подстицати емпатију код деце предшколског узраста?

Одрасли као модел – за децу је важније оно што радимо, него оно што говоримо, а деца умеју веома вешто да имитирају понашање одраслих.

Саосећање се дечијим емоцијама – деца воле да осете да се саосећамо са њима.

Похвала дечјег испољава емпатије.

Једноставна објашњења осећања других особа и разговори на ту тему ( Како се неко осећа? Како би се дете осећало да се нађе у тој ситуацији? Зашто је то тако? )

Боравак деце у кругу вршњака – то доприноси како развоју емпатије, тако и развоју свих елемената емоционалне интелигенције.